Välkommen till SVEPEVA:s hemsida!

Kartor över SVEPEVA
Kartor över området finns att ladda hem. Filerna är i PDF-format.

Hastighetskarta - Klicka här >
Karta i färg - Klicka här >
Svartvit illustrerad karta - Klicka här >

Har du nya kontaktuppgifter?
Meddela eventuell adressändring till Svepeva! - Kontakta här >

Föreningens stadgar och policies
Vägföreningen har stadgar och policies för områdets förvaltning.

Klicka här >

 


Aktuellt:

Årsmötesprotokoll 2019 Klicka här>>

Planerade röjningar 2018-2022, karta, klicka här>>

Planerade röjningar 2018-2022, text, klicka här>>